Sale
TƯƠI
Bạch Tuộc Siêu To
Tình trạng: Còn hàng
175.000 ₫ 190.000₫
Sale
TƯƠI
Mực Lá Loại 1
Tình trạng: Còn hàng
245.000 ₫ /kg 310.000₫
Sale
TƯƠI
Mực Nang
Tình trạng: Còn hàng
159.000 ₫ 190.000₫
Sale
TƯƠI
Mực Trứng
Tình trạng: Còn hàng
220.000 ₫ /kg 240.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Hồng Thiên Nhiên
Tình trạng: Còn hàng
150.000 ₫ /kg 190.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Dìa Thiên Nhiên
Tình trạng: Còn hàng
150.000 ₫ /kg 190.000₫
Sale
SỐNG
Cá Tầm Sống
Tình trạng: Còn hàng
250.000 ₫ /kg 290.000₫
Sale
SỐNG
Cá-Chim-Trắng Thiên Nhiên
Tình trạng: Còn hàng
139.000 ₫ /kg 170.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Mú Đỏ
Tình trạng: Còn hàng
250.000 ₫ /kg 300.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Hố Tươi Thiên Nhiên
Tình trạng: Còn hàng
100.000 ₫ /kg 129.000₫
Sale
Khô Mực Câu Siêu To
Tình trạng: Còn hàng
850.000 ₫ /kg 900.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Hồi NaUy
Tình trạng: Còn hàng
239.000 ₫ /kg 260.000₫
Sale
Chả Cá Nhồng 100% cá tươi
Tình trạng: Còn hàng
190.000 ₫ /kg 220.000₫
Sale
SỐNG
Cá Mú Sống
Tình trạng: Còn hàng
249.000 ₫ /kg 279.000₫
Sale
SỐNG
Cá Lăng Sống
Tình trạng: Còn hàng
159.000 ₫ /kg 190.000₫
Sale
SỐNG
Cá Chình Suối
Tình trạng: Còn hàng
339.000 ₫ /kg 379.000₫
Sale
TƯƠI
Chả mực nguyên chất
Tình trạng: Còn hàng
200.000 ₫ /kg 250.000₫
Sale
Mực Lá Một Nắng
Tình trạng: Còn hàng
439.000 ₫ /kg 549.000₫
Sale
Mực ống 1 nắng
Tình trạng: Còn hàng
439.000 ₫ /kg 500.000₫
Sale
TƯƠI
Tôm Hùm Xanh Ngộp
Tình trạng: Còn hàng
520.000 ₫ 550.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Kình Thiên Nhiên
Tình trạng: Còn hàng
110.000 ₫ 139.000₫
Sale
TƯƠI
Mực Ống Loại 1
Tình trạng: Còn hàng
270.000 ₫ 290.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Ngừ Đại Dương
Tình trạng: Còn hàng
139.000 ₫ 159.000₫
  • 1
zalo call