Sale
KHÔ
Mực khô ( khô mực câu )
Tình trạng: Còn hàng
500.000 ₫ /kg 550.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Cờ Kiếm
Tình trạng: Còn hàng
180.000 ₫ /kg 250.000₫
Sale
SỐNG
Ghẹ Chắc To
Tình trạng: Còn hàng
300.000 ₫ 400.000₫
Sale
TƯƠI
Bào Ngư Hàn Quốc Siêu To
Tình trạng: Còn hàng
195.000 ₫ /500g 250.000₫
Sale
TƯƠI
Bạch Tuộc Siêu To
Tình trạng: Còn hàng
175.000 ₫ 190.000₫
Sale
TƯƠI
Mực Lá Loại 1
Tình trạng: Còn hàng
245.000 ₫ /kg 310.000₫
Sale
SỐNG
Cá Mú Sống
Tình trạng: Còn hàng
189.000 ₫ /kg 239.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Ngừ Đại Dương
Tình trạng: Còn hàng
139.000 ₫ 159.000₫
Sale
SỐNG
Tôm Hùm Bông Sống
Tình trạng: Còn hàng
1.290.000 ₫ /kg 1.390.000₫
Sale
SỐNG
Ốc Hương Sống
Tình trạng: Còn hàng
150.000 ₫ /500g 200.000₫
Sale
Ốc Bulot (ốc hương Pháp)
Tình trạng: Còn hàng
225.000 ₫ /kg 290.000₫
Sale
SỐNG
Cá Tầm Sống
Tình trạng: Còn hàng
239.000 ₫ /kg 290.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Thu
Tình trạng: Còn hàng
190.000 ₫ /kg 220.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Thu Một Nắng
Tình trạng: Còn hàng
250.000 ₫ /kg 290.000₫
Sale
SỐNG
Tôm mũ ni
Tình trạng: Còn hàng
500.000 ₫ /kg 590.000₫
Sale
KHÔ
Cá Dứa khô cá dứa 1 nắng
Tình trạng: Còn hàng
350.000 ₫ /kg 390.000₫
Sale
KHÔ
Khô cá sặc 1 nắng
Tình trạng: Còn hàng
169.000 ₫ /kg 210.000₫
Sale
KHÔ
Khô cá sặc ( cá sặc khô lạt )
Tình trạng: Còn hàng
250.000 ₫ /kg 310.000₫
Sale
KHÔ
Khô đù ( cá đù 1 nắng )
Tình trạng: Còn hàng
160.000 ₫ /kg 190.000₫
Sale
KHÔ
Khô cá bóng tẩm mè
Tình trạng: Còn hàng
180.000 ₫ /500g 190.000₫
Sale
Mực khô ( Khô Mực Câu Siêu To )
Tình trạng: Còn hàng
850.000 ₫ /kg 900.000₫
Sale
TƯƠI
Mực Nang
Tình trạng: Còn hàng
159.000 ₫ 190.000₫
Sale
TƯƠI
Mực Trứng
Tình trạng: Còn hàng
220.000 ₫ /kg 240.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Hồng Thiên Nhiên
Tình trạng: Còn hàng
150.000 ₫ /kg 190.000₫
Sale
KHÔ
Mực khô ( khô mực lá )
Tình trạng: Còn hàng
690.000 ₫ /kg 800.000₫
Sale
TƯƠI
Cá Hồi NaUy
Tình trạng: Còn hàng
239.000 ₫ /kg 260.000₫
Sale
Chả Cá Nhồng 100% cá tươi
Tình trạng: Còn hàng
190.000 ₫ /kg 220.000₫
Sale
Mực Lá Một Nắng
Tình trạng: Còn hàng
439.000 ₫ /kg 549.000₫
Sale
Mực ống 1 nắng
Tình trạng: Còn hàng
439.000 ₫ /kg 500.000₫
Sale
TƯƠI
Tôm Hùm Xanh Ngộp
Tình trạng: Còn hàng
520.000 ₫ 550.000₫
zalo call